...

10. Na rysunku obok trójkąty ABC i ADC są wpisane w okrąg o środku w punkcie O. Odcinek CD jest średnicą okręgu. Jeśli |AC| = 2 oraz |

10. Na rysunku obok trójkąty ABC i ADC są wpisane w okrąg o środku w punkcie O. Odcinek CD jest średnicą okręgu. Jeśli |AC| = 2 oraz |<ABC|=45^ . to średnica tego okręgu ma długość: A. sqrt(2) C. 2sqrt(2) B. 2 D. 4 

Zobacz!