...

10. Najmniejszą liczbą |2 – x| <= 1 jest liczba: A. 1 B. 2 |x - 3| > 18 pierwszą należącą do zbioru rozwiązań nierównoś C. 3 D. 5

10. Najmniejszą liczbą |2 – x| <= 1 jest liczba: A. 1 B. 2 |x – 3| > 18 pierwszą należącą do zbioru rozwiązań nierównoś C. 3 D. 5

Zobacz!