...

9. Zbiór (- infty,-15) cup(21,+ infty) jest zbiorem rozwiązań nierówności: A. |x + 3| > 18 B. |2x – 6| > 15 C. |x – 6| > 15 D.

9. Zbiór (- infty,-15) cup(21,+ infty) jest zbiorem rozwiązań nierówności: A. |x + 3| > 18 B. |2x – 6| > 15 C. |x – 6| > 15 D. 

Zobacz!