10. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny o boku 12 cm, a spodek wysoko ści tego ostrosłupa znajduje się w jednym z wierzchołków tej podstawy. Największa ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Zatem wysokość ostrosłupa ma długość:

Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny o boku 12 cm, a spodek wysoko ści tego ostrosłupa znajduje się w jednym z wierzchołków tej podstawy. Największa ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Zatem wysokość ostrosłupa ma długość:

Chcę dostęp do Akademii!