...

11. Funkcja / każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje połowę sześcianu tej liczby, pomniejszoną o 4. Funkcję fopisuje wzór: A. f(x)=1 2 B. f(x)=0,5x³-4 Wskaż zdanie fałszywe: A Suma najmniejszej największej wartości funkcji fjest równa 0. © f(x)=2(x-4)’

11. Funkcja / każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowuje połowę sześcianu tej liczby, pomniejszoną o 4. Funkcję fopisuje wzór: A. f(x)=1 2 B. f(x)=0,5x³-4 Wskaż zdanie fałszywe: A Suma najmniejszej największej wartości funkcji fjest równa 0. © f(x)=2(x-4)’

Zobacz!