...

11. W trójkącie prostokątnym równoramiennym wysokość poprowadzona na prze ciwprostokątną ma długość a. Długość przeciwprostokątnej jest równa: A. 20 8. √20 C. √2

11. W trójkącie prostokątnym równoramiennym wysokość poprowadzona na prze ciwprostokątną ma długość a. Długość przeciwprostokątnej jest równa: A. 20 8. √20 C. √2

Zobacz!