11. W trójkącie prostokątnym równoramiennym wysokość poprowadzona na prze ciwprostokątną ma długość a. Długość przeciwprostokątnej jest równa: A. 2a B. sqrt(2) * a C. a/(sqrt(2))

11. W trójkącie prostokątnym równoramiennym wysokość poprowadzona na prze ciwprostokątną ma długość a. Długość przeciwprostokątnej jest równa: A. 2a B. sqrt(2) * a C. a/(sqrt(2))