...

12. Dana jest funkcja f(x)=) ax+b x²-4″ gdzie x ER-(-2, 2). A. Funkcja f nie ma ekstremów lokalnych wtedy i tylko wtedy, gdy b = 2a B. Jeśli a=0ib > 0, to funkcja f ma tylko jedno ekstremum lokalne – maksimum C. Jeśli a=0ib > 0, to funkcja f ma tylko jedno ekstremum lokalne – minimum. D. Jeśli a01b = 0, to funkcja / ma dwa ekstrema lokalne.

12. Dana jest funkcja f(x)=) ax+b x²-4″ gdzie x ER-(-2, 2).

A. Funkcja f nie ma ekstremów lokalnych wtedy i tylko wtedy, gdy b = 2a B. Jeśli a=0ib > 0, to funkcja f ma tylko jedno ekstremum lokalne – maksimum C. Jeśli a=0ib > 0, to funkcja f ma tylko jedno ekstremum lokalne – minimum.

D. Jeśli a01b = 0, to funkcja / ma dwa ekstrema lokalne.

Zobacz!