12. Jedynym miejscem zerowym funkcji kwadratowej f(x) = a * x ^ 2 + bx + c jest liczba 2, a do wykresu tej funkcji należy punkt P(- 1, 18) f jest równy: . Zatem współczynnik wzorze funkcji A . – 1/2 B. 2 C.-2 D . 1/2 Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.

12. Jedynym miejscem zerowym funkcji kwadratowej f(x) = a * x ^ 2 + bx + c jest liczba 2, a do wykresu tej funkcji należy punkt P(- 1, 18) f jest równy: . Zatem współczynnik wzorze funkcji A . – 1/2 B. 2 C.-2 D . 1/2 Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.