11. Wyróżnik funkcji kresu tej funkcji wynoszą (-1,4). Wskaż miejsca zerowe tej funkcji. kwadratowej jest równy 16, a współrzędne wierzchołka wy B. 1i – 3 C. 113 D. 1i – 4 A. 114

11. Wyróżnik funkcji kresu tej funkcji wynoszą (-1,4). Wskaż miejsca zerowe tej funkcji. kwadratowej jest równy 16, a współrzędne wierzchołka wy B. 1i – 3 C. 113 D. 1i – 4 A. 114