10. Wykres funkcji y = – x ^ 2 – 5x przesunięto równolegle wzdłuż osi OX o 2 jed nostki w prawo i otrzymano wykres funkcji f. Zatem funkcję f opisuje wzór: A. f(x) = – x ^ 2 – x + 6 c. f(x) = – x ^ 2 – 9x – 14 B. f(x) = – x ^ 2 – x – 14 D. f(x) = – x ^ 2 – x – 4

10. Wykres funkcji y = – x ^ 2 – 5x przesunięto równolegle wzdłuż osi OX o 2 jed nostki w prawo i otrzymano wykres funkcji f. Zatem funkcję f opisuje wzór: A. f(x) = – x ^ 2 – x + 6 c. f(x) = – x ^ 2 – 9x – 14 B. f(x) = – x ^ 2 – x – 14 D. f(x) = – x ^ 2 – x – 4