9. Średnia arytmetyczna miejsc zerowych funkcji kwadratowej y = 2x ^ 2 + bx + c; (10,+ infty) . Zatem: jest równa 1, a zbiorem wartości tej funkcji jest przedział A. b + c = 8 B. b b + c = – 8 C. b + c = 16; D.b+c=-16

9. Średnia arytmetyczna miejsc zerowych funkcji kwadratowej y = 2x ^ 2 + bx + c; (10,+ infty) . Zatem: jest równa 1, a zbiorem wartości tej funkcji jest przedział A. b + c = 8 B. b b + c = – 8 C. b + c = 16; D.b+c=-16