8. B. -36 C.-30 D. -12 Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe: sqrt(2) oraz – 2sqrt(2) . Wówczas iloraz (f(1))/(f(2)) jest równy: 1/2 – 3sqrt(2) B. (sqrt(2))/4; (3sqrt(2))/4 D. 1/2 – 3/4 * sqrt(2)

8. B. -36 C.-30 D. -12 Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe: sqrt(2) oraz – 2sqrt(2) . Wówczas iloraz (f(1))/(f(2)) jest równy: 1/2 – 3sqrt(2) B. (sqrt(2))/4; (3sqrt(2))/4 D. 1/2 – 3/4 * sqrt(2)