7. Najmniejsza wartość funkcji kwadratowej y = 3(x – 2) * (x + 6) jest równa: A.-48

7. Najmniejsza wartość funkcji kwadratowej y = 3(x – 2) * (x + 6) jest równa: A.-48