6. Suma miejsc zerowych funkcji y = (x – 1) ^ 2 – 16 jest równa: A. 2 B. 8 C.-2 langle-2,3 rangle D.-8 jest prosta N M

6. Suma miejsc zerowych funkcji y = (x – 1) ^ 2 – 16 jest równa: A. 2 B. 8 C.-2 langle-2,3 rangle D.-8 jest prosta N M