...

13. Dziedziną funkcji ciągłej jest przedział otwarty. Zatem: A. zbiorem wartości funkcji ƒ może być przedział domknięty B. zbiorem wartości funkcji może być suma dwóch przedziałów rozłącznych C. zbiór wartości funkcji jest zawsze przedziałem otwartym D. funkcja ƒ zawsze przyjmuje wartość najmniejszą i największą.

13. Dziedziną funkcji ciągłej jest przedział otwarty. Zatem:

A. zbiorem wartości funkcji ƒ może być przedział domknięty

B. zbiorem wartości funkcji może być suma dwóch przedziałów rozłącznych C. zbiór wartości funkcji jest zawsze przedziałem otwartym

D. funkcja ƒ zawsze przyjmuje wartość najmniejszą i największą.

Zobacz!