13. Funkcja y = f(x) ma dwa miejsca zerowe: -3 oraz 1. Miejscami zerowymi funkcji y = f(x + 1) są liczby: B. -4 oraz 0 A.-2 oraz 2

13. Funkcja y = f(x) ma dwa miejsca zerowe: -3 oraz 1. Miejscami zerowymi funkcji y = f(x + 1) są liczby: B. -4 oraz 0 A.-2 oraz 2