...

13. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f określonej w prze dziale (-5, 8). 3 -2 1 6 7 -3-3-2-1 B. Funkcja ƒ przyjmuje wartości nieujemne wtedy tylko wtedy, gdy xe(5, 4)U(5,8). C. Wartość funkcji dla argumentu √26 jest ujemna. D. f(√2 1)=(-1-√2)

13. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f określonej w prze dziale (-5, 8). 3 -2 1 6 7 -3-3-2-1 B. Funkcja ƒ przyjmuje wartości nieujemne wtedy tylko wtedy, gdy xe(5, 4)U(5,8). C. Wartość funkcji dla argumentu √26 jest ujemna. D. f(√2 1)=(-1-√2)

Zobacz!