13. Zbiorem A. (- infty, 3 2 ) rozwiązań nierówności B. (- infty,1) D. 7 przez 5 otrzymamy D. 6 B. spełnia tylko liczba 0 D. jest sprzeczne (1 – 4x)/2 + x > – 0, 5 jest przedział: C. (1,+ infty) D. (3/2, + x)

13. Zbiorem A. (- infty, 3 2 ) rozwiązań nierówności B. (- infty,1) D. 7 przez 5 otrzymamy D. 6 B. spełnia tylko liczba 0 D. jest sprzeczne (1 – 4x)/2 + x > – 0, 5 jest przedział: C. (1,+ infty) D. (3/2, + x)