14. Rozwiąż nierówność: a) 7 – 2 * (x – 2) ^ 2 >= 5x c) 3x * (3x – 4) < 4(4 - 3x) b) 2x ^ 2 + 9 <= 6sqrt(2) * x; y * (x - (x ^ 2 - 2x)/3)/2 < x + 2; x + 2 d

14. Rozwiąż nierówność: a) 7 – 2 * (x – 2) ^ 2 >= 5x c) 3x * (3x – 4) < 4(4 – 3x) b) 2x ^ 2 + 9 <= 6sqrt(2) * x; y * (x – (x ^ 2 – 2x)/3)/2 < x + 2; x + 2 d