14. Wysokości dwóch walców są równe. Wiadomo, że drugi walec ma 4 razy więk sa objętość od pierwszego walca. Wówczas promień podstawy drugiego walca jest większy od promienia podstawy pierwszego walca:

14. Wysokości dwóch walców są równe. Wiadomo, że drugi walec ma 4 razy więk sa objętość od pierwszego walca. Wówczas promień podstawy drugiego walca jest większy od promienia podstawy pierwszego walca:

Chcę dostęp do Akademii!