15. Liczba 3 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby 3,2. bliżenia jest równy: A. 1/16 B. 1/15 C. 0,2 D. 75% Błąd względny tego 6 1/5 D. 6 Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1.

15. Liczba 3 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby 3,2. bliżenia jest równy: A. 1/16 B. 1/15 C. 0,2 D. 75% Błąd względny tego 6 1/5 D. 6 Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1.