15. Liczba log3 root(3, 0, (3)) jest liczbą: A. mniejszą od -2 C. niewymierną C. 6 D – 1/2 B. całkowitą nieujemną wymierną ujemną D. Zadania powtórzeniowe do rozdziału 2.

15. Liczba log3 root(3, 0, (3)) jest liczbą: A. mniejszą od -2 C. niewymierną C. 6 D – 1/2 B. całkowitą nieujemną wymierną ujemną D. Zadania powtórzeniowe do rozdziału 2.