...

15. Wartość funkcji f(x) = -x² + ox + 2 dla argumentu-2 jest większa od 6 wtedy i tylko wtedy, gdy: A. a>-4 B. 0<-4 C. a<0 D. a>6 3. Funkeja i jej własności Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.

15. Wartość funkcji f(x) = -x² + ox + 2 dla argumentu-2 jest większa od 6 wtedy i tylko wtedy, gdy: A. a>-4 B. 0<-4 C. a<0 D. a>6 3. Funkeja i jej własności Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.

Zobacz!