17. Tangens kąta nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy jest rów Niech P, oznacza pole powierzchni bocznej, zaś P- pole powierzchni całko witej tego stożka. Wówczas:

Tangens kąta nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy jest rów Niech P, oznacza pole powierzchni bocznej, zaś P- pole powierzchni całko witej tego stożka. Wówczas:

Chcę dostęp do Akademii!