18. Rozwiąż graficznie: a) równanie 2|x + 5| = 6

18. Rozwiąż graficznie: a) równanie 2|x + 5| = 6