...

19. Rozwiąż algebraicznie nierówność: a) |2 – x| > 1 c) |- x – 1| > 0 b) 1 – |x + 13| > – 4 b) nierówność |x + 2| <= 5 b) |x + 5| <= 0 d) |- x - 7| >= – 7

19. Rozwiąż algebraicznie nierówność: a) |2 – x| > 1 c) |- x – 1| > 0 b) 1 – |x + 13| > – 4 b) nierówność |x + 2| <= 5 b) |x + 5| <= 0 d) |- x – 7| >= – 7

Zobacz!