20. Rozwiąż nierówność podwójną: a) (3x – 14)/4 <= 1 <= |x - 3| b) 1 < |4 + x| <= 6

20. Rozwiąż nierówność podwójną: a) (3x – 14)/4 <= 1 <= |x – 3| b) 1 < |4 + x| <= 6