...

21. Wyznacz zbiory A – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność B- zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność B – A , , A – oraz A cup B; A cap B; A – B wiedząc, że: 8 – |x + 2| > 3; |x – 1| – 2 >= 0 D

21. Wyznacz zbiory A – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność B- zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność B – A , , A – oraz A cup B; A cap B; A – B wiedząc, że: 8 – |x + 2| > 3; |x – 1| – 2 >= 0 D

Zobacz!