22. Wykaż, że jeśli x jest liczbą rzeczywistą ujemną, zaś y jest liczbą rzeczywistą dodatnią, to |4x – 3| * (y – x) – 3|x – y| + y ^ 2 = (2x – y) ^ 2 D

22. Wykaż, że jeśli x jest liczbą rzeczywistą ujemną, zaś y jest liczbą rzeczywistą dodatnią, to |4x – 3| * (y – x) – 3|x – y| + y ^ 2 = (2x – y) ^ 2 D