19. Doprowadź do najprostszej postaci wyrażenia: a) (sqrt(3) + sqrt(2))/(sqrt(3) – sqrt(2)) – (sqrt(3) – sqrt(2))/(sqrt(3) + sqrt(2)) + (1 – 16sqrt(6))/4 b) w postaci a + b * sqrt(c) , (sqrt(7) – sqrt(6))/(sqrt(7) + sqrt(6)) – (sqrt(7) + sqrt(6))/(sqrt(7) – sqrt(6)) + (8sqrt(42) + 3)/2

19. Doprowadź do najprostszej postaci wyrażenia: a) (sqrt(3) + sqrt(2))/(sqrt(3) – sqrt(2)) – (sqrt(3) – sqrt(2))/(sqrt(3) + sqrt(2)) + (1 – 16sqrt(6))/4 b) w postaci a + b * sqrt(c) , (sqrt(7) – sqrt(6))/(sqrt(7) + sqrt(6)) – (sqrt(7) + sqrt(6))/(sqrt(7) – sqrt(6)) + (8sqrt(42) + 3)/2