2.101. Oblicz: a) (6 ^ 0.5 + 2 ^ 0.5) ^ 2 2 c) (2 ^ (1, 5) – 6 ^ (0, 5)) ^ 2 b) (10 ^ 0.5 – 5 ^ 0.5) ^ 2 d) (7 ^ 1.5 + 14 ^ 0.5) ^ 2 Potega o wykładniku rzeczywistym

2.101. Oblicz: a) (6 ^ 0.5 + 2 ^ 0.5) ^ 2 2 c) (2 ^ (1, 5) – 6 ^ (0, 5)) ^ 2 b) (10 ^ 0.5 – 5 ^ 0.5) ^ 2 d) (7 ^ 1.5 + 14 ^ 0.5) ^ 2 Potega o wykładniku rzeczywistym