2.115. Z kwadratowego arkusza blachy o boku dlugości 80 cm wycięto w narożach cztery przystające kwadraty o boku długości x. Otrzymany profil odpowiednio zgię to, stykające się krawędzie zlutowano i w ten sposób otrzymano prostopadłościen ną skrzynię (bez górnego wieka) Dla jakiej wartości x pojemność otrzymanej skrzyni jest największa? Wyznacz tę pojemność z dokładnością do 0,1 litra.

2.115. Z kwadratowego arkusza blachy o boku dlugości 80 cm wycięto w narożach cztery przystające kwadraty o boku długości x. Otrzymany profil odpowiednio zgię to, stykające się krawędzie zlutowano i w ten sposób otrzymano prostopadłościen ną skrzynię (bez górnego wieka) Dla jakiej wartości x pojemność otrzymanej skrzyni jest największa? Wyznacz tę pojemność z dokładnością do 0,1 litra.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz