2.117. Z kawałka drutu mającego długość 96 cm wykonano model prostopadło ścianu o podstawie kwadratowej i największej objętości. Jakie są wymiary tego pro stopadłościanu?

 2.117. Z kawałka drutu mającego długość 96 cm wykonano model prostopadło ścianu o podstawie kwadratowej i największej objętości. Jakie są wymiary tego pro stopadłościanu? 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz