2.144. Dana jest funkcja f(x) = zbiór wartości funkcji f. f(x) = 10/x + 3 + 2.5x + 3 + 2,5x, gdzie x e x in(-5,0) cup(0,5) . Wyznaca gdzie x in R-\ 0\

2.144. Dana jest funkcja f(x) = zbiór wartości funkcji f. f(x) = 10/x + 3 + 2.5x + 3 + 2,5x, gdzie x e x in(-5,0) cup(0,5) . Wyznaca gdzie x in R-\ 0\

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz