...

2.148. Dane są zdania p q. Zapisz twierdzenie p q i twierdzenie odwrotne do niego q➡p, a następnie oceń wartości logiczne tych implikacji. Czy równoważność pq jest zdaniem prawdziwym? a) p Romb jest kwadratem. q: Każdy kąt rombu ma miarę 90° b) p. Liczba naturalna jest podzielna przez 20. q: Liczba naturalna jest podzielna przez 10 i przez 2. c) p. Suma dwóch liczb jest dodatnia. q: Dwie liczby są dodatnie. d) p: Trójkąt jest równoboczny. Wszystkie kąty trójkąta mają miarę 60°. C 7 2. Wyrazenia algebraiczne 69 e) p: Trójkąt nie jest prostokątny. q: Trójkąt jest równoboczny f) p: Liczba całkowita jest podzielna przez każdą liczbę naturalną dodatnią. q. Liczba jest równa 0. g) p lloczyn dwóch liczb jest ujemny. q: lloraz dwóch liczb jest ujemny. h) p: Czworokąt jest równoleglobokiem q Czworokąt ma parę boków równych.

2.148. Dane są zdania p q. Zapisz twierdzenie p q i twierdzenie odwrotne do niego q➡p, a następnie oceń wartości logiczne tych implikacji. Czy równoważność pq jest zdaniem prawdziwym? a) p Romb jest kwadratem. q: Każdy kąt rombu ma miarę 90° b) p. Liczba naturalna jest podzielna przez 20. q: Liczba naturalna jest podzielna przez 10 i przez 2. c) p. Suma dwóch liczb jest dodatnia. q: Dwie liczby są dodatnie. d) p: Trójkąt jest równoboczny. Wszystkie kąty trójkąta mają miarę 60°. C 7 2. Wyrazenia algebraiczne 69 e) p: Trójkąt nie jest prostokątny. q: Trójkąt jest równoboczny f) p: Liczba całkowita jest podzielna przez każdą liczbę naturalną dodatnią. q. Liczba jest równa 0. g) p lloczyn dwóch liczb jest ujemny. q: lloraz dwóch liczb jest ujemny. h) p: Czworokąt jest równoleglobokiem q Czworokąt ma parę boków równych.

Zobacz!