2.15. Wykaż, że jeśli liczby byiysa ujemne, to |2x+y|*|-2x-y|-|4x^ 2 +y^ 2 |=4xy. D

2.15. Wykaż, że jeśli liczby byiysa ujemne, to |2x+y|*|-2x-y|-|4x^ 2 +y^ 2 |=4xy. D