2.14. Wykaż, że jeśli a jest liczbą ujemną i b jest liczbą dodatnią, to – -3a+4b|-2|3b-a|=-a-2b .. D

2.14. Wykaż, że jeśli a jest liczbą ujemną i b jest liczbą dodatnią, to – -3a+4b|-2|3b-a|=-a-2b .. D