2.13. Wykaż, że wartość podanego wyrażenia jest stała. a) |a – 3| – |a – 2| jeśli a in(- infty,0, , jeśli a in(-2,4) ) jeśli a in(3,+ infty ) , jeśli a in(- infty,-5) b) |4 – a| + |2 + a|; |a – 3| – |a + 4| c) d) |a + 1| – |a + 5| D

2.13. Wykaż, że wartość podanego wyrażenia jest stała. a) |a – 3| – |a – 2| jeśli a in(- infty,0, , jeśli a in(-2,4) ) jeśli a in(3,+ infty ) , jeśli a in(- infty,-5) b) |4 – a| + |2 + a|; |a – 3| – |a + 4| c) d) |a + 1| – |a + 5| D