2.12. Napisz wzór funkcji f bez użycia symbolu wartości bezwzględnej. Następnie naszkicuj wykres funkcji f w układzie współrzędnych. a) f(x) = x|x| c) f(x)=|0,5x-1|+x b) f(x) = |2x|/x + 1 d) f(x) = x – |4 + x|

2.12. Napisz wzór funkcji f bez użycia symbolu wartości bezwzględnej. Następnie naszkicuj wykres funkcji f w układzie współrzędnych. a) f(x) = x|x| c) f(x)=|0,5x-1|+x b) f(x) = |2x|/x + 1 d) f(x) = x – |4 + x|