2.11. Napisz wzór funkcji f bez użycia symbolu wartości bezwzględnej. Następnie naszkicuj wykres funkcji f w układzie współrzędnych. a) f(x) = x – |x| c) f(x) = 3 – |3 – 3x| b) f(x) = 2|x + 3|; f(x) = – |1 – 1/3 * x| + 2 d)

2.11. Napisz wzór funkcji f bez użycia symbolu wartości bezwzględnej. Następnie naszkicuj wykres funkcji f w układzie współrzędnych. a) f(x) = x – |x| c) f(x) = 3 – |3 – 3x| b) f(x) = 2|x + 3|; f(x) = – |1 – 1/3 * x| + 2 d)