2.10. Zapisz podane wyrażenie bez użycia symbolu wartości bezwzględnej: a) |- 2a||a – 1| , jeśli a in(- infty,-1) b) |1 + 2a| + |- 3a| jeśli a a in(- infty,-2) c) 2a-|3-|a||, jeśli a in(4,+ infty) d) |2a| – |1 – |a|| , jeśli a in(- infty,-3)

2.10. Zapisz podane wyrażenie bez użycia symbolu wartości bezwzględnej: a) |- 2a||a – 1| , jeśli a in(- infty,-1) b) |1 + 2a| + |- 3a| jeśli a a in(- infty,-2) c) 2a-|3-|a||, jeśli a in(4,+ infty) d) |2a| – |1 – |a|| , jeśli a in(- infty,-3)