2.9. Zapisz podane wyrażenie bez użycia symbolu wartości bezwzględnej.

2.9. Zapisz podane wyrażenie bez użycia symbolu wartości bezwzględnej.