2.17. Oblicz: a) b) c) |1+log 1 9-|^ 5+8^ 1 3 ||-2 og 2 4-| 1 3 |^ -1 |; 2 – |2 * log5 25 – 81 ^ (3/4)| – |(1 – sqrt(3))(1 + sqrt(3))|; |-3log 1 2 0,25- sqrt[3] 216 |-|0,75^ 1 2 – sqrt 3 |* sqrt 3 d) |3^ log,2 -5|*16^ 3 4 -0,5^ -3 |-log 81 9| Odległość między liczbami na osi liczbowej. Geometryczna interpretacja wartości bezwzględnej na osi liczbowej Dane są liczby a i b. Wyznacz na osi liczbowej liczbę c równoodległą od liczba i b Jaka jest odległość d liczby

 2.17. Oblicz: a) b) c) |1+log 1 9-|^ 5+8^ 1 3 ||-2 og 2 4-| 1 3 |^ -1 |; 2 – |2 * log5 25 – 81 ^ (3/4)| – |(1 – sqrt(3))(1 + sqrt(3))|; |-3log 1 2 0,25- sqrt[3] 216 |-|0,75^ 1 2 – sqrt 3 |* sqrt 3 d) |3^ log,2 -5|*16^ 3 4 -0,5^ -3 |-log 81 9| Odległość między liczbami na osi liczbowej. Geometryczna interpretacja wartości bezwzględnej na osi liczbowej Dane są liczby a i b. Wyznacz na osi liczbowej liczbę c równoodległą od liczba i b Jaka jest odległość d liczby