2.18. Dane są liczby a i b. Wyznacz na osi liczbowej liczbę c równoodległą od liczba i b Jaka jest odległość d liczby 2.18. a) a = – 2ib = 4 c) a = – 8, 4ib = 1, 5 e) a = – 3sqrt(7) * i * b = – 29sqrt(7) c od liczb a i b? b) a = – 2ib = 5; a = 3 1/3 * i * b = 87 5/6 f) a = – 9 + 4sqrt(5) * i * b = 5 – 2sqrt(5)

2.18. Dane są liczby a i b. Wyznacz na osi liczbowej liczbę c równoodległą od liczba i b Jaka jest odległość d liczby 2.18. a) a = – 2ib = 4 c) a = – 8, 4ib = 1, 5 e) a = – 3sqrt(7) * i * b = – 29sqrt(7) c od liczb a i b? b) a = – 2ib = 5; a = 3 1/3 * i * b = 87 5/6 f) a = – 9 + 4sqrt(5) * i * b = 5 – 2sqrt(5)