2.19. Wyznacz liczby, które znajdują się na osi liczbowej w odległości d od licz by a, jeśli: a) o = 2 , d = 3 c) a = -, a = – 7; d = 26 e) a = – 3 , d = pi + 1 b) a = – 2 , d = 5 d) a = sqrt(2) , d = 3 f) a = 1 + sqrt(3) , d = 4 – sqrt(3)

2.19. Wyznacz liczby, które znajdują się na osi liczbowej w odległości d od licz by a, jeśli: a) o = 2 , d = 3 c) a = -, a = – 7; d = 26 e) a = – 3 , d = pi + 1 b) a = – 2 , d = 5 d) a = sqrt(2) , d = 3 f) a = 1 + sqrt(3) , d = 4 – sqrt(3)