2.20. Zaznacz na osi liczbowej i zapisz za pomocą przedziału zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, których: a) odległość na osi liczbowej od liczby 1 jest mniejsza od 5 lub równa 5, b) odległość na osi liczbowej od liczby 3 jest mniejsza od 4 , c) odległość na osi liczbowej od liczby -2 jest większa od 3 lub równa , 3 d) odległość na osi liczbowej od liczby -5 jest większa od 2 i e) odległość na osi liczbowej od liczby 6 jest nie mniejsza niż 1, nie większa niż 5. f) odległość na osi liczbowej od liczby -4 jest

2.20. Zaznacz na osi liczbowej i zapisz za pomocą przedziału zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, których: a) odległość na osi liczbowej od liczby 1 jest mniejsza od 5 lub równa 5, b) odległość na osi liczbowej od liczby 3 jest mniejsza od 4 , c) odległość na osi liczbowej od liczby -2 jest większa od 3 lub równa , 3 d) odległość na osi liczbowej od liczby -5 jest większa od 2 i e) odległość na osi liczbowej od liczby 6 jest nie mniejsza niż 1, nie większa niż 5. f) odległość na osi liczbowej od liczby -4 jest