2.21. Zapisz odległość na osi liczbowej między danymi liczbami, używając znaku wartości bezwzględnej. Następnie oblicz tę odległość. a) – 4i – 28 d) -2 sqrt 2 I4 sqrt 2 +3; -14 2 3 i16 2 3 e) sqrt(3) – 1i * sqrt(3) + 7 c) pi i2 sqrt 3 f) 1-2 sqrt 3 i 4+2 sqrt 3

 2.21. Zapisz odległość na osi liczbowej między danymi liczbami, używając znaku wartości bezwzględnej. Następnie oblicz tę odległość. a) – 4i – 28 d) -2 sqrt 2 I4 sqrt 2 +3; -14 2 3 i16 2 3 e) sqrt(3) – 1i * sqrt(3) + 7 c) pi i2 sqrt 3 f) 1-2 sqrt 3 i 4+2 sqrt 3