2.22. Zapisz poniższe zdanie, używając symbolu wartości bezwzględnej. a) Odległość liczby x od liczby 0 jest równa 8. b) Odległość liczby y od liczby 5 jest równa 1. c) Odległość liczby (- 3) od liczby a jest równa 4. d) Odległość liczby z od liczby 8 jest mniejsza od 3. e) Odległość liczby p od liczby -2 jest większa od 7. f) Odległość liczby k od liczby -1 jest nie większa od 5. g) Odległość liczby 7 od liczby m jest nie mniejsza od 2.

 2.22. Zapisz poniższe zdanie, używając symbolu wartości bezwzględnej. a) Odległość liczby x od liczby 0 jest równa 8. b) Odległość liczby y od liczby 5 jest równa 1. c) Odległość liczby (- 3) od liczby a jest równa 4. d) Odległość liczby z od liczby 8 jest mniejsza od 3. e) Odległość liczby p od liczby -2 jest większa od 7. f) Odległość liczby k od liczby -1 jest nie większa od 5. g) Odległość liczby 7 od liczby m jest nie mniejsza od 2.