2.23. Wyznacz odległość między danymi liczbami a i b w zależności od m, jeśli: a) a = 12 – 3m , b) b = 5m – 4; i m in(- infty,2 rangle; a= 12m 5 -9,; b = 6 – 3, 6m; im in(3,+ infty) c) a = m ^ 2 + 5m – 6 , d) a = (m – 4) ^ 2 , b = (m + 3) ^ 2; m in(0,+ infty) . b b = – 8m – 17 im m in R

 2.23. Wyznacz odległość między danymi liczbami a i b w zależności od m, jeśli: a) a = 12 – 3m , b) b = 5m – 4; i m in(- infty,2 rangle; a= 12m 5 -9,; b = 6 – 3, 6m; im in(3,+ infty) c) a = m ^ 2 + 5m – 6 , d) a = (m – 4) ^ 2 , b = (m + 3) ^ 2; m in(0,+ infty) . b b = – 8m – 17 im m in R